מתנדבים יקרים ,

כאן המקום לדווח את השעות התנדבות שלכם!

מתנדב/ת שלא ימלא את השעות לא יהיה זכאי לאישור מכסת שעות ההתנדבות.

לשאלות בנושא:

ניתן לפנות לרכז ההדרכה

או לרכז המתנדבים