שישי שמח הינה עמותה ללא מטרות רווח
הפועלת לעודד לשמח ולבקר מאושפזים!


בהתאם לדרישות משרד הבריאות והנהלת בתי החולים,
העמותה מספקת לכל קבוצה:
תכנית אפקטיבית
ביטוח צד ג'   
שימוש בציוד העמותה
ציוד מתכלה לחלוקה 
מדריך מלווה / רכז בכל פעילות ובמקרה הצורך צוות מתפעל

הפעילות  מסובסדת ע"י העמותה
וקיימים דמי השתתפות בהתאם לסוג ארגון / פרויקט פעילות

*ההוצאה לפעילות הינה תרומה לעמותה
ומוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

דמי השתתפות