תהליך היווצרות נוהל הפעלת קבוצות מתנדבים:

מערכת הבריאות בישראל דורשת מכל מי שמעוניין להתנדב בבתי החולים לעמוד בנהלים וחוקים שונים כגון: 
המתנדבים מחויבים להיות מבוטחים ומזוהים ע"י תג, מחוייבים לעבור תדריך בטיחותי ועוד.
לצערנו אותן דרישות אינן חשופות לנחלת הכלל ואינן מוכרות לעומק במגזר הציבורי והפרטי 
ומתוך כך המתנדבים נתקלים בקשיים רבים נותרים ללא מענה על שאלות שעולות בשטח במהלך ההתנדבות
בתוך בתי החולים. בדיוק כאן עמותת "שישי שמח"  נכנסת לתמונה...

העמותה מקיימת פגישות חודשיות עם צוות הניהול וצוות השטח , כאשר אנו דנים כל פעם מחדש כיצד ניתן לשפר ולייעל את הפעילות לטובת כלל המאושפזים ולטובת הרחבת הפעילות.
מעבר לכך, העמותה נמצאת בקשר ישיר עם הנהלת בית החולים ומקבלת עדכונים שוטפים מהשטח.
מיד בתחילת הדרך זיהינו בעיה חמורה הנוגעת לחוסר ידע של המתנדבים ושל צוותים רפואיים בנוגע לתקנות וחוקים של המתנדבים. במהלך השנים ישבו חברי הנהלת העמותה לפתח ולשכלל נוהל ייחודי שיאפשר הגעה של קבוצות מתנדבים מזדמנות המעוניינות לבקר מאושפזים בבתי החוליםע"י הקמת מגוון פרויקטים חברתיים המותאמים למחלקות השונות תוך שמירה על דרישות משרד הבריאות ונהלי בית החולים.

עיקרי הנוהל:  

* ניהול ורישום פרטי מתנדבים  * ביטוח מתנדבים * חיסון מתנדבים קבועים * חלוקת תגי מתנדב
תדריך בטיחותיפיקוח על מוצרי מזון ושתייה * ליווי צמוד של רכז מטעם העמותה לכל קבוצות מתנדבים

                               

 

 

 

 

 

נוהל הפעלת קבוצות