עמותת שישי שמח מודדת את הצלחתה בהתאם למטרת העל  ולהשגת היעדים שלנו.
הצלחת הפעילות השנתית באה לידי ביטוי במספר ביקור החולים השנתיים.

מטרת העל נגזרת מאיכות וכמות:

כמותיים:
א.מספר המתנדבים שהשתתפו בפעילות
ב.מספר הקבוצות שהשתתפו בפעילות
ג.מספר ביקורי החולים

איכותיים:
א.שביעות הרצון של המתנדבים מהפעילות
אנו עורכים כל שבוע בדיקה ע"י משוב לכל מתנדב ובסוף השנה נשלח דו"ח סטטיסטי
למשרד החינוך על האינטרס המשותף של העמותה ומערכת החינוך. 

ב.שביעות הרצון של המאושפזים
הנהלת בית החולים והצוות הרפואי אשר כבר מכיר את פעילות העמותה במקום ונותנים לנו גיבוי מלא,
מיידעים אותנו כל שבוע עד כמה המאושפזים מצפים ומייחלים לבואם של המתנדבים שלנו
ומהו השיפור שחל באותם מאושפזים בתהליך ההחלמה בעקבות ביקורים אלו.
מהצד השני - המתנדבים שלנו יוצרים קשרים אישיים וחמים עם המאושפזים ומידי שבוע אנו מקבלים פניות ממטופלים
במחלקות שונות בבית החולים להגיע גם אליהם במהלך ההתנדבות.

שישי שמח במספרים