עמותת שישי שמח פועלת למען קידום העשייה החברתית ותרומה לקהילה בארץ. 

אנו מאמינים בשקיפות מלאה של הארגון  ומציגים בפניכם את כל הנתונים הכספיים והאישורים הנדרשים לקיום עמותה כחוק.